przy


przy
przy {{/stl_13}}{{stl_8}}przyim., łączy się z miejscownikiem {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na położenie w pobliżu czegoś; obok, blisko': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siedział przy stole, przy biurku. Uczeń odpowiadał przy tablicy. Drzewa przy domu. Dzwonek przy drzwiach. Nie miał przy sobie pieniędzy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na obecność osób związanych z daną czynnością': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozmowa przy świadkach. Siedziała w domu przy dzieciach. Czuwał przy chorym. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na całość, której coś jest uzupełnieniem; u': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wstążka przy kapeluszu. Guziki przy koszuli. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na obiekt czynności; koło': {{/stl_7}}{{stl_10}}Robił coś przy samochodzie. Krzątała się przy obiedzie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na czas; podczas': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozmawiali o interesach przy obiedzie. Uległ wypadkowi przy pracy. Skaleczył się przy goleniu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na okoliczności towarzyszące': {{/stl_7}}{{stl_10}}Grał przy pełnej widowni. Zrobił to przy naszym poparciu. Czytał przy świetle lampy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na kontrastujący przedmiot porównania lub zestawienia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przy ciemnych włosach miała bardzo jasną cerę. Był strasznie skąpy przy całym swym bogactwie. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • przy- — 1. {{/stl 13}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki pochodne od czasowników podstawowych; cząstka ta może wprowadzać następujące znaczenia: {{/stl 7}}a) {{/stl 13}}{{stl 7}}dotarcie do jakiegoś miejsca, znalezienie się w pobliżu czegoś, np.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy — «przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innymi wyrazami pełniącymi jego funkcję) w miejscowniku; sygnalizuje stosunek współwystępowania, styczności w czasie i przestrzeni; elementem, do którego coś jest odnoszone za pomocą przyimka przy może… …   Słownik języka polskiego

  • przy- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne od czasowników (niekiedy od innych wyrazów) oznaczający najczęściej» a) «osiągnięcie celu przestrzennego, bliskości, sąsiedztwa czegoś, np. przybiec, przynieść, przyciągnąć, przyprowadzić, przypłynąć»… …   Słownik języka polskiego

  • Przy Olczyskiej — (Закопане,Польша) Категория отеля: Адрес: Jaszczurówka 28, 34 500 Закопане, Польша …   Каталог отелей

  • Przy Teatrze — (Лодзь,Польша) Категория отеля: Адрес: ul. Więckowskiego 20/23, Śródmieście, 90 722 Ло …   Каталог отелей

  • przy ludziach — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} publicznie, w towarzystwie innych osób : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przy ludziach zrobiła mu okropną awanturę. Możemy pogadać, ale nie przy ludziach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy pomocy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z dopełniaczem {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na osoby (rzadziej przedmioty) pomocne przy danej czynności; dzięki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przy pomocy przyjaciół zerwał z nałogiem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy tym — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania lub równorzędne człony zdań, wskazuje na łączenie treści, nawzajem się dopełniające pod względem czasu lub okoliczności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Była piękna, przy tym bogata. W konkursie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy drzwiach otwartych — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} najczęściej o procesie, obradach: w sposób jawny, bez ograniczania dostępu do informacji o wydarzeniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Proces odbywał się, wbrew obawom dziennikarzy, przy drzwiach otwartych.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy drzwiach zamkniętych — {{/stl 13}}{{stl 7}} bez udziału osób postronnych, w obecności osób urzędowych i zainteresowanych; niejawnie (o rozprawach sądowych, obradach, posiedzeniach itp.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Proces toczy się przy drzwiach zamkniętych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień